Tjänster

Prototyptillverkning och serieproduktion
Tack vare vår höga kompetens kan vi snabbt ta fram avancerade prototyper i våra fräs- och svarvmaskiner. Vi har kapacitet upp till 400*400 mm på frässidan och 300 mm i diameter på svarvsidan. Vår produktionsutrustning lämpar sig även för större serier, och vi arbetar med en mängd varianter av prototyper och större serier.

 

Montering

  • Kompletta moduler
  • Elektronikmontering

 

Lasermärkning

  • Logotyper
  • Serienummer
  • Artikelnummer
  • Streckkoder