Vår policy

KVALITET

Svenska Haland Teknik AB ska leverera tjänster inom skärande bearbetning av hög och rätt kvalitet. Vi har en löpande dialog med kunder, medarbetare och leverantörer i syfte att hålla en god servicenivå samt för att bli ännu bättre på att möta våra kunders behov.

MILJÖ

Miljölagstiftning och myndigheters föreskrifter utgör grunden för Svenska Haland Teknik ABs miljöarbete. Utöver det strävar vi ständigt efter att minska verksamhetens miljöbelastning där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

ARBETSMILJÖ

Våra medarbetares trivsel, engagemang och möjlighet till personlig utveckling är en grundläggande förutsättning för vår verksamhet. Arbetsmiljön ska vara säker och jämställd, och präglas av respekt och förtroende för varandra.