Kund referenser på Svenska Haland Teknik AB

Våra kunder finns inom följande branscher/områden:

Medicinteknik

Medialagring

Optisk övervakning

Fordon

Marinteknik

Laserritare

Gruvdrift

Analysutrustning

Kunder
bite

Vi finns här

Svenska HALAND Teknik AB
Garpenbergsgatan 2
163 53 Spånga
Telefon : 08 445 77 40
Epost : haland@haland.se

Karta